Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

  • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0036
  • zahájení projektu: 1.5.2012
  • ukončení projektu: 30.6.2014

Hlavní cíl projektu

Zvyšování kvality ve vzdělávání.Hlavním cílem projektu je modernizace vyučovacích metod výuky vybraných technických předmětů a cizích jazyků všech technických předmětů prostřednictvím vývoje nových vzdělávacích materiálů pro zvyšování teoretických vědomostí a znalostí i praktických dovedností.